Online & Open Access | Publicatie op initiatief van HBO-Verpleegkunde.nl
dinsdag 19 juni 2018
”Leaderboard”

Platform hbo-v

Publiceren

Verpleegkundig Diarium (OAVD) is een online en open access vaktijdschrift voor hbo-verpleegkundigen en andere (verpleegkundige) beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Auteurs worden van harte uitgenodigd hun relevante bijdragen aan te bieden voor publicatie. U kunt uw concepttekst aanbieden of voor meer informatie contact opnemen met de redactie via VD@hbo-verpleegkunde.nl.

Publicaties in Verpleegkundig Diarium

In Verpleegkundig Diarium is ruimte voor artikelen welke relevant zijn voor de verpleegkundige beroepsuitoefening en daaraan gerelateerde onderwerpen in de zorg. Gepubliceerde artikelen dragen bij aan evidence-based practice in de verpleegkunde door middel van presentatie van (nieuwe) kennis, beoordeling van kennis en -bronnen, behandeling van aan zorgverlening gerelateerde vragen en bijvoorbeeld discussie. Teksten van experts op relevante vakgebieden kunnen ook worden gepubliceerd.

Op dit moment zijn de categorieën ingedeeld zoals gepresenteerd in de kolom rechts van deze tekst. De hoofdcategorieën worden hier kort toegelicht.

  • Onderzoeksverslag
  • Critical appraisal topic / paper
  • Best practice
  • Literatuurstudie

Kosten publicatie

Een “Open Access” beleid brengt meestal met zich mee dat niet de lezers (abonnees) van een tijdschrift de kosten van de publicaties opbrengen, maar dat hiervoor een bijdrage gevraagd wordt aan de auteurs of onderzoeksinstanties vanuit wie de publicatie wordt aangeboden.

Publicatie in Verpleegkundig Diarium is op dit moment echter vrij van kosten! Indien uw aangeboden tekst wordt geaccepteerd voor publicatie, wordt géén rekening opgemaakt noch voor de auteur, noch voor de organisatie die door de auteur vertegenwoordigd wordt.

Om zowel publiceren als lezen van Verpleegkundig Diarium laagdrempelig en vooral Open Access te houden, zoeken wij sponsors die éénmalig of voor langere tijd financieel willen steunen.

Vergoeding publicatie

In de lijn van het Open Access karakter van Verpleegkundig Diarium, zonder kosten voor lezers én auteurs past dat ook géén vergoeding wordt uitgekeerd aan auteurs noch de organisatie die zij vertegenwoordigen.